Breaking News

HRISTOS A ÎNVIAT!

adi cristi decupat alb2O nouă încercare de recuperare a conștiinței de sine ne aduce față în față, umăr lângă umăr, gând lângă gând, semerenie lângă smerenie, într-o nouă clipă de mărturisire.

Drumul lui Iisus Hristos, de la asumarea păcatelor lumii la plata acestora, cu propria-i viață, depășește învățătura pildei, apropiindu-ne unul de celălalt în profunzimea aproapelui de lângă tine.

O nouă șansă de solilocviu, ce ar putea fi salvator pentru cei care decid să se detașeze de angoasele vieții de zi cu zi, acordă meditației prin rugăciune rolul de Întâi Stătător al Conștiinței, nealterate de provocările vieții cotidiene.

Acest tip de detașare este necesară pentru spirit ca postul pentru trup, astfel încât să existe și o curățire interioară, prin această despovărare de păgânism și de barbarisme. Întâlnirea cu Patimile Mântuitorului nu poate fi întâmplătoare, de genul celei în urma căreia reușești să-ți rezolvi o problemă stringentă. Această înfățișare are menirea, în primul rând, de a recupera speranța, încrederea, cutezanța, din calea ce-ți rămâne de urmat. De fiecare dată, rememorarea Patimilor lui Hristos are acea forță necesară învingerii gravitației obișnuinței, a lâncezirii în indiferență, proiectându-ne aspirația pe zidul care nu ne desparte, ci ne aduce mult mai aproape de noi înșine, prin credință, prin închinare, prin suferință.

Răstignirea face parte din comportamentul nostru diurn, punctându-ne spiritul de sacrificiu pentru o idee, pentru o valoare comună sentimentului datoriei, cu ajutorul căruia reușim să ne construim viața, luând ca motiv al cheii de boltă iubirea dumnezeiască. Dragostea față de aproapele tău are această structură de rezistență necesară nemuririi sau cel puțin trecerii prin viață întovărășit de realizările puse în slujba comunității.

Nimic din ceea ce reușim să zidim nu are valoare dacă  binefacerile astfel obținute nu se suprapun peste intenția noastră de a ne elibera de agoniseala în nume propriu, redescoperindu-ne în brațele aproapelui, acolo unde „mâna întinsă” are valoarea solidarității și a unui consens creativ.

Histos a Înviat! – este de fapt remarca fiecăruia dintre noi, care reușește să-și identifice propria lui Înviere, așa cum mai reușim să ne găsim fiecare drumul în viață, pe calea cea dreaptă, calea verificată a fi calea Cuvântului, a cărei origine este chiar ”La început a fost Cuvântul”.

Iisus Hristos are pentru noi valoarea speranței, cum de fapt are și valoarea încrederii și a dragostei în numele celui care iartă pentru a fi crezut și iubește pentru a fi urmat.

După trei zile de durere și disperare, să spunem cu încredere în ceea ce suntem noi înșine, Hristos a Înviat!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*