Breaking News

Category Archives: Editorial

Bătrâneţea şi pensiile, alte priorităţi strategice

Evident, problema debalansării demografice nu e un subiect care să preocupe pe mai toată lumea, chiar dacă şi cei mai tineri dintre noi, inevitabil, au părinţi, unii chiar şi bunici. Iar toţi, normal, ar trebui să-şi dorească şi să-şi scruteze un oarecare viitor, măcar din instinct de conservare. Cert este că, după cum evoluează demografic populaţia României, cât de curând, ... Read More »

Sănătatea pacientului de cursă lungă

Ca multe alte domenii strategice –educaţia, sistemul administrativ, referenţialul cultural, şi sănătatea resimte sever suma unor reforme intenţionale, menite a mai face bine un sistem aflat de fapt într-un soi de moarte clinică, în care cei care se pricep sunt încercaţi de dilema de a mai încerca bruma unei resuscitări sau a recunoaşte, resemnaţi, decesul. Nu degeaba, prin cutumă, românii ... Read More »

Politica în educaţie, prioritate strategică

Obişnuit, unul din criteriile prin care un stat îşi defineşte identitatea valorică este reprezentat de calitatea sistemului educaţional, cuantificarea făcându-se după diverse sisteme referenţiale. Pentru destul de multe ţări, valoarea şcolii şi importanţa educaţiei sunt considerate priotăţi investiţionale cu vocaţie strategică, mai ales pentru cele care au înţeles că, resursa umană este este incomparabil mai preţioasă decât celelalte resurse, fatalmente ... Read More »

La început a fost cuvântul

În mod logic şi de un minim bun simţ, apariţia unei noi secvenţe media comportă un prolegomen, o definire a motivaţiilor şi a sistemelor referenţiale, măcar pentru a dumiri cititorul despre ce şi cum, în contul bunei sale credinţe. În fond, orice astfel de eveniment nu este doar unul al presei, este un pariu şi un proiect al ofertei de ... Read More »